Allokeringsoptimering

Allokeringsoptimering är den viktigast delen i professionell kapitalförvaltning för att nå bra resultat. Det är den delen av kapitalförvaltningen där din sparportfölj ökar sina innehav respektive minskar sina innehav under spartiden. Ytterligare åtgärder i optimeringen av din sparportfölj är ombalanseringen. Det är den delen då vi rebalanserar dina innehav till ursprungsportföljen för att minska den totala risken i portföljen. Med dessa två åtgärder skapar vi alla förutsättningar för att nå bra resultat.

Vårt daglig arbete med övervakning hur marknaden påverkar våra portföljerna ger oss bra förutsättningar att övervikta innehaven till där avkastningen finns.

Allokeringsoptimering är den viktigast delen i professionell kapitalförvaltning för att nå bra resultat.
Det är den delen av kapitalförvaltningen där din sparportfölj ökar sina innehav respektive minskar sina innehav under spartiden. Ytterligare åtgärder i optimeringen av din sparportfölj är ombalanseringen. Det är den delen då vi rebalanserar dina innehav till ursprungsportföljen för att minska den totala risken i portföljen. Med dessa två åtgärder skapar vi alla förutsättningar för att nå bra resultat.

Vårt daglig arbete med övervakning hur marknaden påverkar våra portföljerna ger oss bra förutsättningar att övervikta innehaven till där avkastningen finns.

Investerad.se arbetar med strategisk omallokering
Vår optimering av sparportföljerna bygger på grundläggande analysarbete, bevakning och informationsinhämtning.

Var fjärde månad året runt
Var fjärde månad året runt sker en individuell återkoppling till dig som kund. Det är då vi rebalanserar, omallokerar och gör förändringarna som behövs i din sparportfölj.

En av marknadens högsta avkastning
Portföljoptimeringen som vi arbetar efter har skapat en av marknadens högsta avkastning i samtliga våra sparportföljer. Våra avkastningssiffror slår våra konkurrenter rejält och ligger bäst i klassen vilket ni
enkelt kan se i grafen på hemsidans startsida.  

Diagrammet visar hur en perfekt allokeringsoptimering ser ut under en femårsperiod. Självklart är det svårt att allokera till den bästa marknaden vid perfekta tillfällen men vid en djupare analys var fjärde månad och löpande utvärdering skapar vi bästa förutsättningarna för att komma så nära en perfekt allokering som möjligt. Skillnaden i avkastning är över 300% på en femårsperiod vid bästa och sämsta.

1. Med allokeringsoptimering.
    Avkastning på 5 år: +270%

2. Sämsta avkastning
    Avkastning på 5 år: -27,99%

3. Snittavkastning
    Avkastning på 5 år: +121%