Pension

Professionell förvaltning även på ditt pensionskapital
Nu kan du få professionell kapitalförvaltning på ditt pensionskapital till låga avgifter genom våra sparportföljer, 0,21-0,51% per år inkl. moms och courtage. Vår förvaltning är valbar i både tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar.

50% lägre avgifter på din pensionsförsäkring
En vanlig kostnadsmodell bland försäkringsbolagen är 0,65% per år samt en fast årlig kostnad på 360 kr.
Det kanske inte låter så mycket men dessa höga avgifter urholkar ditt pensionskapital onödigt mycket.
Vi brukar kunna halvera dessa avgifter och det är inte ovanligt att det skiljer flera 100 000-talskronor i
slutändan bara på onödiga avgifter.

Få en betydligt bättre pension med den perfekta kombinationen
Med Nordnet Bank som vår partner och försäkringsgivare så brukar vi minst kunna halvera avgiften på själva pensionsförsäkringarna. Den perfekta kombinationen kommer när du väljer våra sparportföljer på ditt pensionskapital. Låga avgifter kombinerat med bättre avkastning. Vi gör det enkelt för dig och hjälper dig hela vägen.

Gör en gratis pensionsanalys
Vi hjälper nästan alla kunder som vi kommer i kontakt med till lägre avgifter och möjlighet till bättre avkastning genom våra sparportföljer.

Kolla om vi kan hjälpa dig också!

Tack!
Oj något gick fel!

Efter du har skickat in dina uppgifter till oss så gör vi en gratis pensionsanalys till dig som vi skickar till din e-post.
Där framgår det tydligt vilka pensionsförsäkringar, både privata och tjänstepensioner som du har.
Vi bifogar även kommentarer samt förslag på eventuella förbättringar som du kan ta ställning till.

Vi behandlar dina uppgifter enlig vår sekretess och integritetspolicy.
Läs mer under sidan Tillstånd och avtal.