Våra sparportföljer

Våra sparportföljer innehåller aktier, fonder, ETF:er (börshandlade fonder) och räntebärande instrument för att uppnå två av de viktigaste faktorerna inom kapitalförvaltning: låga avgifter och hög avkastning. Vi kan idag erbjuda sparportföljer som tidigare varit exklusiva för professionella investerare och förmögna Private Banking kunder.

Lägg därtill en av marknadens bästa riskjusterade avkastning till en av marknadens lägsta avgifter så får du ett smartare val med bättre framtidsutsikter.  

Investera Lågrisk
Räntemarknad 70%
Aktiemarknad: 30%
Investera Medelrisk
Räntemarknad: 50%
Aktiemarknad: 50%
Investera Högrisk
Räntemarknad: 0%
Aktiemarknad: 100%
Investera Sverige
Räntemarknad: 0%
Aktiemarknad: 100%
Investera Lågrisk
Räntemarknad: 70%
Aktiemarknad: 30%
Investera Medelrisk
Räntemarknad: 50%
Aktiemarknad: 50%
Investera Högrisk
Räntemarknad: 0%
Aktiemarknad: 100%
Investera Sverige
Räntemarknad: 0%
Aktiemarknad: 100%
Investera Lågrisk
Räntemarknad 70%
Aktiemarknad: 30%
Investera Medelrisk
Räntemarknad: 50%
Aktiemarknad: 50%
Investera Högrisk
Räntemarknad: 0%
Aktiemarknad: 100%
Investera Sverige
Räntemarknad: 0%
Aktiemarknad: 100%

Låga avgifter kombinerat med hög avkastning
Vi har en av marknadens lägsta avgifter i våra sparportföljer. Portföljavgiften ligger mellan 0,21-0,51% per år inklusive courtage och moms. Portföljoptimeringen som vi arbetar efter har dessutom skapat en av marknadens högsta avkastning i samtliga våra sparportföljer. Se våra avkastningssiffror i respektive sparportfölj på hemsidans startsida.

Nordnet Bank är vår depåleverantör
Genom vårt samarbete med Nordnet Bank får vi inte bara nordens ledande internetbank och deras utbud i ryggen utan även all den säkerhet, utveckling och produktutbud direkt till dig som slutkund.

Personlig service
Ditt sparkapital arbetar dygnet runt och året runt för dig i våra sparportföljer men ibland behöver man även personlig service. Vi finns på plats och hjälper dig när och om det skulle behövas.
Så välkommen att höra av dig till oss.

Individuell återkoppling och omallokering
Vi övervakar kontinuerligt utvecklingen i världen och hur kursrörelserna på marknaderna påverkar våra portföljer. Investerad.se arbetar med individuell återkoppling var fjärde månad året om. Vid dessa tillfällen sker en djupare analys av samtliga innehav i våra portföljer och en omallokering i din sparportfölj.  

Innehaven i våra sparportföljer:

Indexprodukter
Indexprodukter är samlingsnamnet för investeringsprodukter som följer ett givet index. Gemensamt för dessa produkter är att placeringen är bredare och risken sänks betydligt i jämförelse med en aktiefond eller enskilda aktier. Indexprodukter har en tendens att ge högre avkastning än förvaltade fonder. På 10 år är det endast 9% av globalfonderna som slår index (källa Avanza) och då ska du dessutom pricka rätt fond vid rätt tillfälle. På senare år har dessa produkter vuxit enormt och idag finns indexprodukter mot de flesta marknader. Indexprodukter är alltid en säker rabatt på ditt sparande.    

ETF
ETF:er eller börshandlade fonder som de även kallas finns med i våra sparportföljer. Fördelen med ETF:er är just att dom handlas direkt på börsen samt att avgiftsstrukturen är väldigt låg. Utbudet av dessa produkter är idag mycket stort. ETF:er finns idag på dom flesta marknaderna och med inriktningar världen över.

Aktier
Våra sparportföljer kan innehålla enskilda aktier om de fyller ett direkt behov att uppnå en meravkastning. Aktierna i portföljerna analyseras noga och väljs ut genom teknisk analys.

Räntebärande instrument
I kategorin räntebärande instrument analyserar vi och väljer noga ut från marknadens i stort sett alla räntefonder, hedgefonder, obligations- och företagsobligationsfonder. Vi kan även köpa direkta obligationer, statsskuldväxlar och företagsobligationer vid rätt tillfälle.

Kom igång med ditt sparande
Kom igång med ditt sparande snabbt och enkelt genom att svara på några enkla frågor om dig och din ekonomi, det tar några minuter. Klicka på knappen, bli kund. Därefter återkommer vi till dig för att säkerställa att allt är korrekt och som det ska vara. Sedan är ditt sparande i gång.

Bli kund