Varför index & ETF

Varför index & ETF

9 av 10 fonder slår inte index
Det är endast 9%* av fonderna som slår index och då ska du dessutom pricka rätt fond vid rätt tillfälle, vilket är ännu svårare. En fonds primära uppgift är att slå index vilket det är väldigt få som gör över tid. Lägg där till att många i branschen inte jämför sin förvaltning med relevant jämförelseindex.
*källa: SVT Rapport, SvD.

Låga avgifter i index och ETF
Gemensamt för dessa produkter är att avgiftsstrukturen är väldigt låg. Förvaltningsavgiften i dessa produkter är ofta upp till 5-7 gånger lägre per år i jämförelse med andra aktiefonder.

Index och ETF tillgänglig på alla marknader
Indexprodukter och ETF:er (börshandlade fonder) har vuxit enormt på världens marknader och som placeringsval inom professionell kapitalförvaltning dom senaste 10 åren. Idag har utvecklingen gjort att vi kan köpa dessa produkter i betydligt mindre poster än tidigare. Vilket gör att vanliga sparare nu kan få professionellt förvaltade sparportföljer med mycket lägre inträdeskrav.  

Högre avkastning med dagens indexprodukter
Dagens indexprodukter är bättre och mer nischade än tidigare. Det gör att vi har lättare att bygga sparportföljer på den marknaden där avkastning finns. Sparprodukterna är både mer nischade, smalare och bättre sammansatta än tidigare. Vilket har gjort att vi till och med ser passiva indexprodukter som slår index.  

Historisk avkastning säger inget om framtida resultat
Sir Francis Galton skapade den vetenskapliga teorin; Regression till medelvärdet redan 1888. Teorin är fortfarande högaktuellt inom förmögenhetsförvaltning. Han är även utvecklare av korrelation och standard-avvikelse, ytterligare två begrepp som än idag används inom kapitalförvaltning.

Grafen visualiserar tydligt hur fonder som tidigare har presterat både bättre eller sämre än medelvärdet (snittet) under en period når ett medelvärde (snittet) relativt snabbt. Vilket gör att  det inte blir lönsamt att försöka pricka rätt fond. Utan snarare välja indexprodukter direkt från början för att undvika att hamna fel i placeringsvalen.