Avgifter

En av marknadens lägsta avgifter
Investerad.se har en av marknadens lägsta avgifter i sina sparportföljer. Skulle det finnas inslag av kick-back eller provisioner i någon placeringsprodukt vid något tillfälle i våra portföljer så återbetalas 100% av detta till dig som kund. Investerad.se tar inte emot provisioner.

Våra fyra olika portföljer Investera Lågrisk, Investera Medelrisk, Investera Högrisk och Investera Sverige kostar mellan 0,21% - 0,51% inkl. moms och courtage beroende på vilken du väljer.

Avgiftsstrukturen i våra sparportföljer:

  • Investera Lågrisk: 0,51%
  • Investera Medelrisk: 0,38%
  • Investera Högrisk: 0,23%
  • Investera Sverige: 0,21%

Insättning och uttag
Det är helt utan avgift att sätta in eller plocka ut pengar från depå.

Avgifterna tas från din depå
Avgifterna tas alltid direkt från depå. Avgiften för våra sparportföljer tas ut månadsvis med årsavgiften 0,21%-0,51% delat med 12 månader vilket blir  0,0175% - 0,0425% per månad.

Investera Högrisk
100 000kr
Avgifter i sparportföljen
Investera Högrisk: 0,23% per år
Placerat belopp: 100 000 kr
Avgift i kr: 230 kr per år 

Strategisk allokeringsoptimering
Vår strategiska omallokering inklusive individuell återkoppling var fjärde månad kostar 1% per år inklusive moms, courtage och köpavgifter på aktuella värdepapper. Denna avgift tas ut från din depå med 0,083% per månad.  

Optimal start
Optimal start är en valbar tjänst för att fasas in i marknaden under en längre tid, läs mer under sidan optimal start. Denna tjänst kostar 1% inklusive moms och är en engångsavgift och tas ut i samband med första köpet av dina värdepapper.

Summering och varför våra avgifter är så låga
Ovan har Investerad.se redovisat kostnaderna för våra alla tjänster. Anledningen till att vi kan möjliggöra en av marknadens lägsta avgifter är våra noga utvalda sparinstrument av det stora utbud som erbjuds via vår depåleverantör. Avgifter som kan tillkomma är kostnader som är utanför vår kontroll exempelvis den statliga skatten på Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF) eller pensionsförsäkringar (P&TJP) eller kostnader som vår depåleverantör tar ut i exempelvis försäkringsavgifter etc.