Portföljerna

Så bygger vi våra portföljer
Våra sparportföljer innehåller aktier, fonder, ETF:er (börshandlade fonder) och räntebärande instrument för att uppnå två av de viktigaste faktorerna inom professionell kapitalförvaltning: låga avgifter och hög avkastning.

Vår strategi går förenklat ut på att fånga värdeökningarna på världsmarknaden. Vi sprider riskerna mellan och inom tillgångsslag för att öka avkastningen så mycket som möjligt för respektive risknivå som vi siktar på i varje sparportfölj. Våra sparportföljer arbetar med bredare innehav som är exponerade mot den totala rörelsen snarare än enskilda värdepapper för att optimera avkastningen och sänka risken i portföljen.

Med daglig marknadsbevakning och sammanfattning i vår världsomspännande trendbarometer varje vecka läggs grunden för en djupare analys och strategisk allokering var fjärde månad.

Avgifterna i våra sparportföljer
Vi har en av marknadens lägsta avgifter i våra sparportföljer. Portföljavgiften ligger mellan 0,21-0,51% per år inklusive courtage och moms.

En av marknadens högsta avkastning
Portföljoptimeringen som vi arbetar efter har skapat en av marknadens högsta avkastning i samtliga våra sparportföljer. Våra avkastningssiffror slår våra konkurrenter rejält och ligger bäst i klassen vilket ni enkelt kan
se i grafen på hemsidans startsida.

Nordnet Bank är vår depåleverantör
Genom vårt samarbete med Nordnet Bank får vi inte bara nordens ledande internetbank och deras utbud att i ryggen utan även all den internetsäkerhet, utveckling och produktutbud direkt till dig som slutkund.

Vi använder moderna teknik
Investerad.se använder sig av smart och modern finansteknik för att skapa sparportföljer som ger hög avkastning tillsammans med väldigt låga avgifter. Instrumenten som köps in i våra sparportföljer jämförs och granskas kritiskt med hjälp av smarta verktyg.

Lägsta belopp att investera
Vi har satt miniminivåer i våra sparportföljer för att kunna hålla våra portföljavgifter nere till lägsta möjliga samt kunna bygga professionellt förvaltade portföljer.
Lägsta engångsplacering: 50 000 kr
Lägsta månadssparande: 2 000 kr

Våra olika sparportföljer
Investerad.se har sparportföljer i fyra olika risknivåer och inriktningar.

  • Investera Lågrisk
  • Investera Medelrisk
  • Investera Högrisk
  • Investera Sverige

licka på cirklarna för att se respektive sparportfölj utveck Läs mer om våra fyra sparportföljer  →