Avgifternas betydelse

Avgifterna har en direkt påverkan på ditt sparkapital
En av grundstenarna i professionell kapitalförvaltning är att hålla nere avgifterna så mycket det går. Höga avgifter som tas från ditt sparande år efter år gör att ditt kapital urholkas och resultatet blir avsevärt sämre.

En av marknadens lägsta avgifter i våra sparportföljer
Investerad.se kan med stolthet presentera en av marknadens lägsta avgifter i våra sparportföljer. Portföljavgifterna ligger mellan 0,21-0,51% per år.

Investerad.se tar inte emot provisioner
Vi bygger våra sparportföljer på indexnära produkter, aktier, fonder eller ETF:er vilket gör att avgifterna hålls nere till lägsta möjliga. Skulle det finnas någon fond i våra sparportföljer som innehåller kick-back eller fondprovisioner så återbetalas den till 100% till dig som sparare. Vi tar inte emot provisioner.

Se hur mycket pengar som du kastar bort på avgifter
Vi har gjort grafer som tydligt visar skillnaden mellan vår sparportfölj Investera Högrisk och genomsnittsavgiften på våra bankers aktiefonder i kronor. Staplarna visar hur mycket pengar du sparar vid olika sparbelopp samt hur lång tid du ska spara.

Till grafen →